Zabezpieczenie przed śniegiem i lodem wjazdów, chodników i schodów
line
Ochrona dachów, rynien i rur spustowych przed gromadzeniem się śniegu, lodu i sopli
line
Zabezpieczenie rur wodnych przed zamarzaniem
line
line
line
Utrzymanie wymaganych temperatur w procesach technologicznych
line
Zabezpieczenie posadzek chłodni przed przemarzaniem
line
System utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej

OFERTA FIRMY AVI OBEJMUJE:

Systemy przeciwoblodzeniowe i ogrzewanie dachów.
Kable grzejne stałooporowe jak i samoregulujące w znakomity sposób zabezpieczają dachy przed zaleganiem śniegu oraz rynny przed lodem i powstawaniem niebezpiecznych sopli.
Zabezpieczenie przed śniegiem i lodem.
Systemy przeciwoblodzeniowe na bazie kabli grzejnych Defrost Snow chronią wjazdy do garaży, chodniki, drogi, schody, rampy itp. przed zaleganiem śniegu i lodu.
Folie grzewcze
Folie grzewcze Ebeco to doskonały sposób na zamontowanie ogrzewania podłogowego w wybranych pomieszczeniach. Folia grzewcza jest trwała, niezawodna i ma tylko 0,3 mm grubości. Pod folię zaleca się stosowanie izolacji Ebeco Ebisol. Ciepło wtedy jest skuteczniej wykorzystywane i maleje zużycie energii.
Pompy ciepła
Pompy ciepła Dimplex wykazują się najwyższym komfortem grzewczym przy jednocześnie bezkonkurencyjnie korzystnych kosztach eksploatacji. Zależnie od potrzeb Dimplex oferuje systemy, które posiadają zdolność integracji z istniejącym systemem ogrzewania budynku.
Pompa ciepła do podgrzewania CWU
Pompa ciepła do podgrzewania CWU marki Dimplex z przyłączem przewodów powietrza wykorzystuje energię słoneczną zgromadzoną w powietrzu otoczenia lub też ciepło odpadowe istniejące w powietrzu pomieszczeń, jako cenne źródło energii dla podgrzewania ciepłej wody nawet do 60º C.
Ogrzewanie przyczep kempingowych, camperów
Ogrzewanie firmy Ebeco na bazie foli grzewczych możesz mieć także w swojej przyczepie kempingowej. Zyskujesz wyższy poziom komfortu i idealną dystrybucję ciepła w zimne noce letnie oraz wczesną jesienią.
Fotowoltaika
Najczyściejszy rodzaj energii jaką możemy dzisiaj i w przyszłości wykorzystać pochodzi od słońca. Promieniowanie słoneczne może być absorbowane przez panele fotowoltaiczne i częściowo zamieniane na energię bez wytwarzania szkodliwych produktów ubocznych jakim jest emisja dwutlenku węgla (CO2) lub odpady radioaktywne.
Przekładniki prądowe i napięciowe
Przekładniki prądowe i napięciowe ABB, Polcontact Warszawa, IME, MBS. W magazynie, w ciągłej sprzedaży posiadamy szeroką gamę przekładników n/n, podstawy bezpiecznikowe ś/n, ograniczniki przepięć, wkładki bezpiecznikowe śn. Oferujemy dostawy aparatury napowietrznej i wnętrzowej średnich napięć tj. przekładniki, rozłączniki, napędy, wyłączniki, transformatory.
Ochrona posadzek w chłodni przed przemarzaniem
Kable grzejne Ebeco, Thermoval, Nexans zabezpieczają posadzki w chłodniach, gdzie może wystąpić przemarzanie fundamentów i gruntu znajdującego się pod posadzką (Zjawisko przemarzania zachodzi pomimo dobrej izolacji cieplnej ułożonej pod posadzką, co powoduje odkształcenia posadzki i stopniowego niszczenia elementów konstrukcji. Podobne zjawiska występują również na sztucznych lodowiskach).